Fem steg till fiber i din fastighet

Projektering av din tomt

När du beställt fiber av oss hör vår projektör av sig till dig. Ni bokar en tid där ni tillsammans går igenom var det ska grävas in till huset och var fibern ska installeras. Om din tomt berörs av ett markupplåtelseavtal för att vi ska kunna gräva fiber till dina grannar går ni igenom det också.

Utsättning av ledningar

När beredningen av projektet är klart gör vi en utsättning av kablar som redan ligger i marken, exempelvis elkablar, telekablar och fjärrvärmeledningar. Dessa markeras med streck eller stakkäppar.

Grävning

När det är dags för grävning av din tomt hör vår entreprenör av sig och meddelar att de kommer och gräver. Ni behöver då inte vara hemma. Fiberslangen läggs på ca 30 cm djup med ett grönt band ovanpå. Grovåterställning ingår och återfyllnad av schakten sker med
befintliga massor.

Blåsning

När grävning på din tomt är klar kommer de att blåsa i fibern i fiberslangen. Då behöver
du inte vara hemma.

Installation

Installatören ringer dig för att boka en tid där du är hemma. Under installationen görs håltagning i vägg, installation av stadsnätsbox, tätning efter håltagning och ett kabelskydd sätts upp på utsidan av väggen.
 

Välj din tjänsteleverantör här

När fibern är installerad och stadsnätsboxen sitter på plats är det dags att välja tjänsteleverantör för bredband, TV och andra tjänster du vill ha.

Kontakta oss

Telefon

Ring oss vardagar 8.00-12.00

E-post

Skicka e-post dygnet runt

På plats

Boka en tid för ditt besök så får du bästa service.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.