HUNDRAPRISET - för ett mer hållbart Habo

Individer, föreningar och företag gör en massa bra saker för att öka hållbarheten i vårt samhälle, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Genom att lyfta fram goda exempel och dela erfarenheter och kunskap kan vi åstadkomma ännu mer.

För att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling skapade vi i samband med Habo Krafts 100-årsfirande ett hållbarhetspris som delas ut till en person, grupp, förening eller företag som gjort insatser inom hållbarhet och är verksamma inom Habo kommun som geografiskt område eller som har en annan stark koppling till Habo.

Hundrapriset består av en prissumma på 10 000 kr och ett diplom. Priset delas ut i samband med Habo Energis hållbarhetsevent i början av februari 2023.

Läs mer om eventet som hölls på Lustfyllt den 3 februari 2023

Kriterier för priset
En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: miljön, ekonomin och det sociala. Den nominerade bör ha åstadkommit något av följande:

  • Insatser för att öka kunskaperna om hållbarhetsfrågor
  • Insatser som främjar människors hälsa.
  • Insatser som främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet.
  • Insatser för att förbättra hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Insatser för att utveckla en miljövänlig produktion och teknik
  • Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Insatser för att bevara den biologiska mångfalden.

Juryn skall premiera insatser som:

  • kan verka som goda exempel och inspirera andra
  • kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda
  • präglas av engagemang och handlingskraft

Juryn består av representanter från Habo Energi-koncernen samt personer verksamma inom hållbarhetsområdet i privat, offentlig respektive ideell verksamhet.

Nominering
Tiden för att nominera gick ut den 15 december 2022. 

Prisutdelning
Juryn väljer ut en mottagare av Hundrapriset och utdelning av priset sker på ett hållbarhetsevent den 3 februari 2023.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.