Habo Lokal TV

Habo Lokal TV är en informationskanal där följande lokala externa parter kan sända information:

  • Ideella föreningar
  • Politiska partier som är representerade i Sveriges Riksdag
  • Församlingar 

Den tid under vilken ovan part annonserar är maximerad till fyra veckor per annons. Informationsmaterialet tillhandahålls av beställaren.

Material och eventuella frågor mejlas till lokaltv@haboenergi.se

 

 

Materialet får inte uppfattas som vulgärt, pornografiskt, diskriminerande eller olagligt. Innehållet får inte heller uppmana till våld, användande av droger eller illegal verksamhet. Det får inte heller uppfattas som stötande.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.