För hyresgäster

Här hittar du som hyresgäst användbar information kring ditt boende hos Habo Bostäder. Du som inte bor hos oss idag hittar också mycket information om vad det innebär att var hyresgäst hos oss. Välkommen!

Lägenheten du hyrt av oss har blivit genomgången av vår personal efter det att förgående hyresgäst flyttat. Lägenheten är städad av föregående hyresgäst vilket vi hoppas är till din belåtenhet. Har du synpunkter kontakta i så fall oss på Habo Bostäder.

Parkering görs alltid på förhyrd/anvisad plats. Parkeringsplatsen upplåtes i befintligt skick. Hyresvärden ansvarar för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning på infartsväg medan den åligger nyttjanderättshavaren att svara för dessa uppgifter vad gäller för själva bilplatsen.

Hyresvärden fritager sig för allt ansvar för skada av vad slag det vara må på nyttjanderättshavarens fordon, såvida skadan icke uppkommit genom hyresvärdens eget vållande. För tillfälliga hinder till följd av underhållsarbeten på bilplatsen eller andra jämförliga omständigheter, äger nyttjanderättshavaren ej rätt till ersättning. Nyttjanderättshavaren får icke långtidsparkera obesiktigat fordon eller släpvagn på parkeringsplatsen. Nyttjanderättshavaren får icke överlåta parkeringsplatsen utan hyresvärdens medgivande. Boende får ej parkera på besöksparkering.

I samtliga Habo Bostäders lägenheter och lokaler finns fiber från HaboNet där du kan välja bland flera olika tjänsteleverantörer. Felanmälan görs alltid till din tjänsteleverantör, dvs den leverantör du till exempel köper Internetaccessen eller TV-tjänsten från.

I våra lägenheter finns Kabel-TV från HaboNet. Felanmälan på TV-mottagning görs alltid till oss. Se under rubrik Felanmälan.

Felanmälan av andra TV-tjänster görs alltid till din tjänsteleverantör, dvs den leverantör du köper TV-tjänsten från.

I flertalet av våra fastigheter finns gemensamma tvättstugor där det finns ordningsregler anslagna. Använd tvättpåse till underkläder med bygel. Det är absolut förbjudet att tvätta tunga föremål (till exempel mattor eller dylikt) eller färga plagg i maskinerna.

I anslutning till våra fastigheter finns soprum med kärl för källsortering. Det är viktigt att ni sorterar ert avfall enligt de fraktioner som finns uppmärkta.

Våra trapphus städas en gång per vecka. Trapphusen skall hållas rena från utrustning såsom cyklar, barnvagnar med mera. För dessa föremål finns särskilda utrymmen. Hjälp gärna till med detta så underlättar det för vår lokalvårdare och ni får ett rent och fräscht trapphus.

När ni flyttar in hos oss får ni tre originalnycklar till lägenheten, två nycklar till bokningstavlan i tvättstugan samt i förekommande fall två nycklar till lägenhetsförrådet. Alla nycklar ska återlämnas.

Om ni vid avflyttning inte lämnar tillbaka tre originalnycklar eller av oss erhållna nyckelkopior kommer ni att debiteras ett låsbyte. Vid förlust av nyckel eller om ni vill ha en extra nyckel skall ni alltid meddela oss så att vi tillverkar en ny nyckel.

All uppsättning i badrum så som extra krokar, hyllor, speglar med mera är ej tillåten utan Habo Bostäders kännedom och anvisningar.

Ni får själva, om ni så önskar, måla och tapetsera i lägenheten. Detta sker på egen bekostnad. Observera att arbetet måste vara fackmannamässigt utfört. Kontakta alltid oss för råd och anvisningar. Extrema färger får ej förekomma.

All skadegörelse i lägenheten ersätts av den boende. Vissa avskrivningsregler med hänsyn till ålder kan förekomma. Det är ej tillåtet att montera spegelväggar och takfläktar i våra lägenheter. Detta medför alltid ersättningskrav från oss. Montering med betong- och gipsplugg får endast förekomma i undantagsfall. Kontakta alltid oss för råd och anvisningar.

Att ha en hemförsäkring är en viktig del av din trygghet. För att få ersättning för skador på ägodelar i lägenheten, i källarförråd och andra gemensamma utrymmen som tvättstugor är det viktigt att du har tecknat en egen hemförsäkring.

Glöm inte att flytta din hemförsäkring eller teckna en ny om det är din första lägenhet. Habo Bostäders försäkring täcker inte din egendom.

Habo Bostäder tillhandahåller störningsjour. Denna kan ni utnyttja från och med klockan 22.00 om någon stör (spelar för högt eller dylikt) i grannhuset / lägenheten. Telefonnumret ni ringer då är 010-470 51 84. (Securitas)

Om ett fel uppstått i din lägenhet eller i huset och du behöver lämna en felanmälan, gör detta i första hand genom att lämna en serviceanmälan via ”Mina sidor”. Du gör detta genom att klicka på serviceanmälan och logga in på mina sidor i menyn till vänster. Glöm inte att ange telefonnummer och om vi får gå in med huvudnyckel om ni inte är hemma. I andra hand kan du ringa Kundservice på 036-860 24 00. Ring alltid om ärendet är akut!

Normalt utförs reparationer som inte är akuta inom en till tre arbetsdagar. Akuta fel efter kontorstid, det vill säga efter klockan 16.00, meddelas på telefon 010-470 51 84. (Securitas)

Felanmälan av Internet eller TV görs alltid till din tjänsteleverantör, dvs den leverantör du köper Internet- eller TV-tjänsten från.

Hör gärna av dig

Om Ni har några funderingar angående bostad och lägenheter ring till kundservice på 036-860 24 00. Naturligtvis kan ni även mejla.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.