Fjärrvärmeledning mellan Habo och Bankeryd

Habo Energi, Jönköping Energi och Habo kommun har inlett ett samarbete som innebär att våra två fjärrvärmesystem kommer kopplas ihop mellan Kärnekulla och Bankeryd. Samtidigt sker en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Habo tätort. Satsningen kommer att bli en ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig lösning. I samband med arbetet kommer Habo kommun att förstärka och trygga framtida vattenförsörjning för Habo tätort genom nya vattenledningar.

Habo tätort påverkas av arbetet
Arbetet kommer att delas upp i olika etapper längs med sträckan mellan Bankeryd och Habo. Jönköping Energi ansvarar för projektet och samordnar med Habo Energi och Habo kommun. Med start vecka 32 kommer arbetet att påbörjas i Habo tätort. Det kommer innebära störningar i trafiken och för berörda i området. Cykelvägen kommer att ledas om medan arbetet pågår. Vi vill redan nu be om ursäkt för att arbetet kommer att innebära störningar och vi försöker minimiera störningarna så gott det går. Vi ber dig att respektera gällande avstängningar och följa skyltning för omledning. Det är dels för din egen säkerhet men också för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt.

Aktuella etapper

Kråkerydsvägen och Fanérgatan

Första delen i arbetet kommer starta i området kring Kråkerydsvägen och Fanérgatan, och kommer gå fram enligt den gröna linjen på kartan. Arbetet beräknas pågå mellan vecka 32-51. 

Kråkerydsvägen Fanérgatan
Avstängt vecka 32-42 för fjärrvärmearbete

Gång- och cykelvägen som går parallellt med Kråkerydsvägen, enligt den blå linjen på kartan, kommer att stängas under vecka 32-42 och cyklister hänvisas till alternativ gång- och cykelväg som är markerad med röd linje.

Avstängd cykelväg
Fanérgatan påverkas av arbetet

Arbetet med vattenledningen som berör Fanérgatan kommer att pågå från vecka 33-51 och kommer starta från Snickaregatan. Arbetsområdet blir cirka 100 meter långt och vi kommer att anpassa arbetet efter verksamheterna så mycket som möjligt. Vi planerar att dela in arbetet i olika etapper. 

Fanérgatan Etapper

Vart kan jag vända mig med synpunkter?
Har du synpunkter eller frågor är det enklast att du vänder dig direkt till någon av våra projektledare för byggnationen.

Byggprojektledare
Mikael Andersson
E-post: mikael.andersson@bsv.se
Telefon: 070-567 67 16

Projektansvarig
Svante Berglund
E-post: svante.berglund@jonkopingenergi.se
Telefon: 036-10 32 43

Läs mer på Jönköping Energis och Habo kommuns webbplatser:

Dela denna sidan

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.