Fjärrvärmeledning mellan Habo och Bankeryd

Habo Energi, Jönköping Energi och Habo kommun har inlett ett samarbete som innebär att våra två fjärrvärmesystem kommer kopplas ihop mellan Kärnekulla och Bankeryd. Samtidigt sker en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Habo tätort. Satsningen kommer att bli en ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig lösning. I samband med arbetet kommer Habo kommun att förstärka och trygga framtida vattenförsörjning för Habo tätort genom nya vattenledningar.

Habo tätort påverkas av arbetet
Arbetet kommer att delas upp i olika etapper längs med sträckan mellan Bankeryd och Habo. Jönköping Energi ansvarar för projektet och samordnar med Habo Energi och Habo kommun. Med start vecka 32 kommer arbetet att påbörjas i Habo tätort. Det kommer innebära störningar i trafiken och för berörda i området. Cykelvägen kommer att ledas om medan arbetet pågår. Vi vill redan nu be om ursäkt för att arbetet kommer att innebära störningar och vi försöker minimiera störningarna så gott det går. Vi ber dig att respektera gällande avstängningar och följa skyltning för omledning. Det är dels för din egen säkerhet men också för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt.

Aktuella etapper

Kråkerydsvägen och Fanérgatan

Nu är arbetet med fjärrvärme klart i Habo. Arbetet har fortlöpt bra och vi har återställs så långt man har kunnat. Asfalt saknas till viss del på Fanérgatan och Elektrikergatan norr ut. Arbetet kommer att sluföras under våren 2023.

Kråkerydsvägen Fanérgatan
Bankeryd påverkas av arbetet

Arbete pågår med ledningsläggning och återfyllning i området kring Vidablicksvägen, Domsandsvägen och Verkstadsvägen i Bankeryd. Arbetet går fram enligt den röda linjen på kartan. Arbetet beräknas pågå under januari-mars 2023. Det kommer innebära störningar i biltrafiken och i område runt omkring. Det kommer stundtals bli trångt på sträckan med begränsad framkomlighet på grund av byggfordon. Arbetet kommer inte att påverka cykel och gångvägar mellan Bankeryd – Habo.  

Vart kan jag vända mig med synpunkter?
Har du synpunkter eller frågor är det enklast att du vänder dig direkt till någon av våra projektledare för byggnationen.

Byggprojektledare
Mikael Andersson
E-post: mikael.andersson@bsv.se
Telefon: 070-567 67 16

Projektansvarig
Svante Berglund
E-post: svante.berglund@jonkopingenergi.se
Telefon: 036-10 32 43

Läs mer på Jönköping Energis och Habo kommuns webbplatser:

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.