Frågor och svar om solceller/mikroproduktion

Din totala elproduktion kan du normalt följa via din solcellsleverantörs app. Via Habo Energis app eller ”mina sidor” kan du följa den överskottsel som vi köper av dig, men inte din totalproduktion.

Nej. Vi köper din överskottsproduktion oavsett vilket nätområde du tillhör så länge du också köper den el du konsumerar av oss, dvs att du har ett elhandelsavtal med Habo Energi.

De flesta elmätare idag kan bara mäta den el som tas emot (konsumtionsel) och för att du ska kunna få betalt för den el du säljer behöver du byta till en mätare som även kan mäta hur mycket el som skickas ut (överskottsel).

Ja, all inmatning ska mätas och mätningen ska ske timvis. Reglerna gör ingen skillnad på vilket syftet med inmatningen, d.v.s. även om inmatningen sker utan avsikt att sälja elen vidare.

Tack vare din närproduktion av el så bidrar du till att vi som elnätsägare får minskade kostnader för överföring av el. Därför ersätter vi dig för den så kallade nätnyttan. Även om du inte säljer någon el till oss så får du den här ersättningen. Den redovisas på en självfaktura på samma sätt som när du säljer överskottsel och pengarna dras sedan av på din kommande konsumtionsfaktura.

Kontakta oss

Telefon

Ring oss vardagar 8.00-12.00

E-post

Skicka e-post dygnet runt

På plats

Boka en tid för ditt besök så får du bästa service.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.