Frågor och svar om elnät

Ja. Din totala elkostnad består av två delar – din anslutning till elnätet (elnätsavtalet) och din elanvändning (elhandelsavtalet).

Anslutningen till elnätet består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften kallas för säkringsavgift och avgörs av säkringens storlek, dvs hur mycket el du kan ta ut vid ett och samma tillfälle. I säkringsavgiften ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift som alla är så kallade myndighetsavgifter. De rörliga avgifterna består av en överföringsavgift och energiskatt per använd kWh (kilowatt-timme).

För den el du använder betalar du enligt ditt avtal med en elleverantör, tex Habo Energi. Priset avgörs av inköpspriset som sätts på elbörsen Nordpool samt ett rörligt tillägg och en fast avgift som täcker elleverantörens kostnader för administration.

Ja, om du bor inom vårt elnätsområde (HBO) måste du ha Habo Kraft som nätleverantör. Du kan dock alltid välja vem du vill teckna elhandelsavtal med.

Ditt elnätspris är baserat på storleken på din huvudsäkring. Det innebär att en höjning eller sänkning av din huvudsäkring påverkar ditt pris. På din faktura står det vad du har för säkringsstorlek.  

De allra flesta kunder med Habo Kraft som nätägare har redan mätare som klarar timmätning.  Vill du ändra ditt elhandelsavtal från månadsmätning till timmätning gör du det genom att kontakta det bolag som du har elhandelsavtal med. Är du kund hos oss på Habo Energi kontaktar du vår kundservice så hjälper vi dig.

Senast år 2025 ska alla elmätare i Sverige ha en HAN-port (Home Area Network). Porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt låter dig som kund ta ut mätvärden i realtid om din egen elanvändning. Habo Kraft kommer byta mätare hos alla kunder under 2024.

Du hittar dem på ditt elnätsavtal eller din senaste faktura. Enklast ser du dessa genom att logga in på Mina Sidor eller använda vår app. Har du ännu inte fått din första faktura kan du kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Vi kan skicka elmätaren för en opartisk provmätning. Om det visar sig att elmätaren visar fel ändrar vi givetvis faktureringen så att du får betala rätt summa. Om mätningen visar att det inte är något fel på elmätaren får du betala kostnaden för provmätningen.

Kontakta oss

Telefon

Ring oss vardagar 8.00-12.00

E-post

Skicka e-post dygnet runt

På plats

Boka en tid för ditt besök så får du bästa service.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.