Elmätare

Om elmätaren

Den plats där er elmätare finns, kallas i vår värld för ”Anläggning”. Vi ansvarar för att samla in och mäta hur mycket el våra kunder använder och meddelar förbrukningen till deras elleverantör.

Vi får mätarställningarna automatiskt från de fjärravlästa elmätarna som gör att er faktura alltid baseras på din faktiska elanvändning. För att fjärravläsningen ska fungera måste huvudströmbrytaren vara påslagen. Är huvudströmmen till er fastighet bruten med huvudströmbrytaren eller om huvudsäkringarna är urskruvade kan vi inte få några värden och ni får då en uppskattad faktura från oss.

Er elmätare talar om för oss hur mycket el ni använder i er fastighet. Mätaren läses av automatiskt och detta gör att er faktura baseras på den faktiska elanvändningen.

Så fungerar fjärravläsning

Elmätaren skickar automatiskt mätarställningen till en s.k. koncentrator där mätarställningarna överförs till Habo Kraft. Efter bearbetning (validering) skickas informationen till faktureringssystemet, som skapar er faktura utifrån den faktiska förbrukningen.

Kontroll av elmätare

Mätarna är av hög kvalitet och visar väldigt sällan fel. Om något inte står rätt till med er elmätare bör ni kontakta oss. Vi kan ofta avgöra om något är fel, men ni kan givetvis beställa en mätarkontroll av en opartisk kontrollant eller av oss om du ändå tror något krånglar. Är felet vårt är kontrollen gratis, annars får ni betala kostnaden för kontrollen.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.