Kontakta kundservice

036-860 24 00
info@haboenergi.se

Dokument

Här kan du hitta nedladdningsbara dokument om fjärrvärmen i Habo.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Ansluta till elnätet

För att beställa anslutning till elnätet behöver du kontakta en elinstallatör. Installatören behöver ha tillgång till en fastighetskarta med fastighetsbeteckning och en situationsplan som visar var mätarskåpet ska placeras.
Installatören gör sedan en föranmälan till oss. 

Vid nyanslutning i tätort rekommenderar vi att du gör din beställning cirka sex veckor innan planerad installation, för att vi ska ha tillräckligt med tid att kontrollera om elnätet klarar av en ny anslutning. När allt är klart kommer vi att skicka ett installationsmedgivande till installatören och påbörja förberedelserna.
Vid större anslutningar och nyanslutning på landsbygden rekommenderar vi att du gör din beställning så snart som möjligt. Vi har nämligen en lång leveranstid på vissa komponenter som kan tänkas behövas.

I tätorter tas en anslutningsavgift ut enligt prislistan nedan. Om din fastighet ligger långt bort från befintligt elnät skickar vi först en offert, eftersom anslutningen då kan bli kostsam.

När din markentreprenör har grävt och lagt ner kanalisationsröret, sätter installatören upp fasadmätarskåpet och skickar sedan in en färdiganmälan till oss. Vi drar kabeln genom röret till fasadmätarskåpet och installerar elmätaren.
Därefter registreras din anslutning hos oss och du får en bekräftelse på att allt är klart.

Anslutningsavgift 2022

Dessa anslutningsavgifter gäller från och med 2022-03-01 och tillsvidare.

Servissäkring (A)Engångsavgift exkl. momsEngångsavgift inkl. moms
16-25 (0-200 m)30 500 kr38 125 kr
16-25 (200-600 m)30 500 kr + 262 kr/m38 125 kr + 327,50 kr/m
16-25 (600 m och 1 200 m)135 300 kr + 640 kr/m169 125 kr + 800 kr/m
16-25 (1 200 m och 1 800 m)519 300 kr + 389 kr/m649 125 kr + 486,25 kr/m
35-63Enligt offert
80-200Enligt offert
Lågspänning effektEnligt offert
Högspänning effektEnligt offert

Anvisat elhandelsföretag

När Habo Kraft AB ansluter en ny kund till nätområdet HBO, blir Habo Energi AB automatiskt din elleverantör med ett Anvisat elhandelsavtal, såvida du inte aktivt väljer eller valt ett annat avtal hos Habo Energi AB eller annan leverantör.

Om du vill hitta rätt avtalsform eller välja en annan leverantör, hör av dig till den ni önskar ha som leverantör.
Du har alltid möjlighet att byta leverantör när som helst om du har ett Anvisat avtal.

Återanslutning

Vid återanslutning av en frånkopplad anläggning till elnätet är det viktigt att säkerställa att anläggningen är i god kondition och följer gällande regler. Vi rekommenderar att du kontaktar en elinstallatör för att utföra en kontroll innan strömmen återansluts. När anläggningen är godkänd anmäler elinstallatören återanslutningen till oss. Som fastighetsägare ansvarar du för att din anläggning är säker och uppfyller kraven innan strömmen slås på. Vid återanslutning tillkommer en engångsavgift.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller behöver hjälp med din elanslutning eller en tillfällig anslutning under byggtiden.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Fiberanslutning - företag

HaboNet är stadsnätet som levererar fiberförbindelser till privatpersoner, företag och den offentliga sektorn inom Habo kommun. Vi avtalar direkt med fastighetsägaren och därefter förser vi fastigheten med en fiberanslutning. Med en anslutning till HaboNet beställer du tjänster såsom TV, Internet, och IP-telefoni av bästa kvalité, allt via en och samma fiber. Tekniken är framtidssäkrad och som kund i det öppna nätet får du själv valfriheten att välja tjänster från flera olika tjänsteleverantörer.

Välkommen att kontakta oss om ni är intresserade av en fiberasnlutning från HaboNet.

Företagsanslutning

Anslutningsavgift enligt offert. Avlämning och omfattning på installationen enligt överenskommelse mellan Habo Energi och slutkunden/fastighetsägaren.

Hyresfastighet och Bostadsrättsförening

Anslutningsavgift enligt offert. Kostnaden för att etablera eventuellt invändigt fastighetsnät offereras separat till föreningen och utförs av extern part.

Varför ska jag ansluta min fastighet?

Det finns tre starka skäl till varför man ska ansluta sin fastighet till HaboNet.

  1. Valfrihet och öppenhet.
    Du som ansluts till det öppna nätet kan själv välja vilka tjänsteleverantörer som du vill sluta avtal med och hur länge. HaboNet har flera olika tjänsteleverantörer att välja mellan och i det öppna nätet får du tillgång till hela utbudet till bästa prestanda och pris. Det är enkelt att byta tjänsteleverantör om du inte är nöjd eller vill avsluta ett abonnemang.

  2. Säkerhet och trygghet.
    En fiberanslutning till HaboNet ger dig prestanda som i princip är obegränsad. Du investerar i en framtidssäker lösning med en hög och utbyggnadsbar kapacitet, leveranssäkerhet och total valfrihet. HaboNet’s kommunägda infrastruktur kommer till nytta både för hushåll och näringslivet.

  3. Ökad effektivitet och nya möjligheter.
    Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Via HaboNet kan du utveckla dina egna affärsmöjligheter. Kanske har du en tjänst som du vill leverera?
Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Allmänna villkor Företag

De allmänna villkoren är en del av ditt avtal med oss.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Kontakta kundservice

036-860 24 00
info@haboenergi.se

Avtalsvillkor

Våra verksamheter styrs av såväl ellagen, branschens föreskrifter och allmänna avtalsvillkor, samt bolagets särskilda villkor.

Ellagen innehåller en mängd bestämmelser både kring överföring och försäljning av el. Allmänna villkor för el och elnät är utarbetade av och gemensamma för branschen genom organisationen Energiföretagen Sverige. Särskilda villkor och bestämmelser specificerar ytterligare vad som gäller för Habo Energi AB.

Villkor för näringsidkare

Ellagen

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Installatörer

Habo Kraft AB erbjuder elinstallatörer en bekväm och effektiv lösning för sina för- och färdiganmälningar genom föranmälan.nu. Genom denna webbtjänst kan du smidigt hantera dina ärenden, samtidigt som du minskar pappershantering och får aviseringar via mail och SMS om eventuella förändringar i dina ärenden.

För att komma igång med föranmälan.nu följer du dessa enkla steg:
1. Besök föranmälan.nu och skapa ett kostnadsfritt installatörskonto.
2. Du kommer omedelbart att få ett mail med dina inloggningsuppgifter, vilket gör det enkelt för dig att logga in på tjänsten och börja använda den.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Kontakta kundservice

036-860 24 00
info@haboenergi.se

Bolagsinformation

Tre bolag i samverkan

Habo Energi AB ägs av Habo kommun och därför av kommunens invånare. Styrelserna i bolagen utses av kommunfullmäktige och väljs ett år i taget. Personerna i styrelsen är densamma i alla tre bolagen.

Ledamöterna är följande:
Mats Wärnbring ordförande, Mathias Bransmo vice ordförande, Maria Carlén ledamot, Mikael Axnervik ledamot och Henric Wahlberg ledamot.

Ett lokalt energibolag som ägs till 100% av Habo kommun. Vi bedriver elhandel och producerar och distribuerar fjärrvärme. HaboNet är också en del av Habo Energi.

Fakturaadress:
Habo Energi AB
556215-6421 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

E-postadress för faktura: 5562156421@kollektorinvoice.se

Vi tar helst emot elektroniska fakturor. Våra elektroniska adresser är:

GLN: 7365562156422 

Organisationsnummer: 556215-6421

Postadress: Box 202, 566 24 Habo

Bankgiro: 990-4178

IBAN: SE31 8000 0815 0591 3001 6539
Swift/Bic-code: SWEDSESS

Företaget är ett helägt dotterbolag till Habo Energi AB. Som nätägare ansvarar vi för eldistributionen inom större delen av kommunen.

Fakturaadress:
Habo Kraft AB
556058-9805 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

E-postadress för faktura: 5560589805@kollektorinvoice.se

Vi tar helst emot elektroniska fakturor. Våra elektroniska adresser är:

GLN: 7365560589802

Organisationsnummer: 556058-9805

Postadress: Box 202, 566 24 Habo

Organisationsnummer: 556058-9805

Företaget är också ett dotterbolag till Habo Energi. Vi är ett fastighetsbolag som äger och hyr ut lokaler och bostäder i Habo kommun.

Fakturaadress:
Habo Bostäder AB
556409-5742 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

E-postadress för faktura: 5564095742@kollektorinvoice.se

Vi tar helst emot elektroniska fakturor. Våra elektroniska adresser är:

GLN: 7365564095742

Organisationsnummer: 556409-5742

Postadress: Box 202, 566 24 Habo


Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Dokument

Vår verksamhet styrs av såväl ellagen, branschens allmänna villkor och lokala villkor och bestämmelser.

Ellagen innehåller en mängd bestämmelser både kring överföring och försäljning av el. Allmänna villkor för el och elnät är utarbetade av och gemensamma för branschen genom organisationen Energiföretagen Sverige. Lokala villkor och bestämmelser specificerar ytterligare vad som gäller för Habo Kraft AB och Habo Energi AB.

Villkor för näringsidkare

Årlig rapport

Ellagen

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Kontakta kundservice

036-860 24 00
info@haboenergi.se

Elhandel

På Habo Energi arbetar vi för en hållbar samhällsutveckling. Att arbeta för en hållbar framtid innebär att vi gör vad vi kan för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan samt att vi strävar efter att Habo Kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och arbeta i.

Genom att leverera samhällsnyttiga tjänster som grön el, fjärrvärme och bredband och genom att hålla låga priser hjälper vi näringslivet att frodas. Vår insats skall bidra till regionens utveckling.

Som elkund hos Habo Energi ska ni alltid känna er trygga att ni får ett bra elpris. Vi använder inte tillfälliga lockpriser utan har ett långsiktigt konkurrenskraftigt elpris. För att hitta ett avtal som passar just ert företag är ni välkomna att kontakta oss på
036-860 24 00 eller via mejl på elhandel@haboenergi.se för en offert.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Elmätare

Om elmätaren

I vår värld kallas den plats där elmätaren finns för ”anläggning”. Vi är ansvariga för att samla in och mäta hur mycket el våra kunder använder, och meddelar förbrukningen till deras elleverantör.

Vi får mätarställningarna automatiskt från fjärravlästa elmätare, vilket innebär att din faktura alltid baseras på din faktiska elanvändning. För att fjärravläsningen ska fungera måste huvudströmbrytaren vara påslagen. Om huvudströmmen till ditt boende är bruten med huvudströmbrytaren, eller om huvudsäkringarna är urskruvade, kan vi inte få några värden. Då får du istället en uppskattad faktura från oss.

Så fungerar fjärravläsning

Mätarställningen skickas automatiskt från elmätaren till en koncentrator som överför informationen till Habo Kraft.
Efter att informationen bearbetats (validerats) skickas den vidare till faktureringssystemet som skapar en faktura baserad på din faktiska förbrukning.

Kontroll av elmätare

Våra mätare håller hög kvalitet och visar sällan felaktiga värden. Om du misstänker att något inte står rätt till med din elmätare, är du välkommen att kontakta oss. Vi kan vanligtvis fastställa om det föreligger något fel, men om du föredrar en opartisk bedömning kan du beställa en mätarkontroll av en oberoende kontrollant eller av oss. 

Om felet ligger hos oss är kontrollen kostnadsfri, annars kommer du att debiteras för kostnaden för kontrollen.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.