Avbrottsersättning

Om du råkar ut för ett avbrott under minst tolv timmar i följd kan du ha rätt till avbrottsersättning eller skadestånd. Ersättningen ska betalas ut inom sex månader från utgången av den månad som nätföretaget fick information om avbrottet. Ersättningen betalas ut automatiskt och du behöver alltså inte anmäla till oss att du önskar ersättning.

Har du inte fått avbrottsersättningen inom två år från det att avbrottet upphörde ska du själv göra anspråk på ersättningen. Nätföretaget ska då också betala ränta enligt 6§ räntelagen (1975:635).

Bra att veta

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska betalas ut.

Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd och elanvändarens årliga nätkostnad. Lägsta ersättningsnivå är 1000 kronor. Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Det ena är om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget och det anda om överföringen av el har behövts försenas för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker.

För att få vägledning om avbrottsersättning kan du som elanvändare vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Vill du få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.