Strömavbrott

2023-01-05, 11:20: Nu har hela Habo återigen ström. Orsakerna till avbrotten är vädret.
2023-01-05, 08:45: Större delar av Habo ska nu åter ha sin ström tillbaka. Det är fortsatt ett tiotal drabbade där felsökning fortsatt pågår.
2023-01-05, 08:20: Vi har just nu ett större strömavbrott som påverkar delar av Habo. 

Strömavbrott

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.