Om regeringens elpriskompensation

Regeringen har tagit fram ett förslag till elpriskompensation på grund av de rådande höga elpriserna.
Här nedanför hittar ni mer information och nivåer på ersättning baserat på er elförbrukning. 

Regeringens pressmeddelande

https://regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/kompensation-for-hoga-elpriser/

 Frågor och svar från regeringen

https://regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/

 

Regeringen kommer fatta ett beslut om detta i slutet av februari. Först efter det kommer vi kunna påbörja arbetet med kompensation till de kunder som berörs. Detta sker per automatik så du som kund behöver inte ansöka eller göra något för att ta del av stödet.

 

 Med vänlig hälsning

Kundservice – Habo Energi AB

Om regeringens elpriskompensation

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.