Information om prishöjning 1 maj 2022

crew-4Hg8LH9Hoxc-unsplash-edited

Från den 1 maj 2022 justeras serviceavgiften för en villaanslutning i HaboNet från 65 kronor till 70 kronor.
Anledningen till höjningen är att vi behöver säkerställa en fortsatt stabil leverans av stadsnät, då konjunkturen bidragit till ökade priser på bland annat komponenter. Prishöjningen är den första på fem år och vi hoppas att du fortsatt är nöjd med framtidssäkrad fiber via HaboNet.

Information om prishöjning 1 maj 2022

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.