EU-finansierade projekt

EU-logo för jordbruksfonden

Habo Energi AB har beviljats projektstöd för byggnation av ett fibernät i Habos sydvästra del. Stödet kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs mer…

EU-finansierade projekt

EU-finansierade projekt

Den 23 september 2020 beslutade Länsstyrelsen i Jönköpings län att bevilja Habo Energi AB projektstöd till 60 % av bidragsberättigade byggkostnader eller högst 8 957 272 kronor för byggnation av ett fibernät i Habo Sydvästra delen med journalnummer 2019-4842. 

EU-logo för jordbruksfonden

Stödet kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet har blivit försenat och nytt slutdatum för projektet är 2025-04-05.

Frågor angående projektet under pågående tid ställs till
projektledare Niklas Karlsson på 036-860 24 07 eller via mejl niklas.karlsson@haboenergi.se

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
EU-finansierade projekt

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.