Habo Kraft AB ändrar nättarifferna från och med 1 mars 2022.

Det blir en höjning på överföringsavgiften med 1 öre/ kWh.

Från och med 1 mars 2022 höjs överföringsavgifter till:
16,20 öre/kWh exkl. moms
20,25 öre/kWh inkl. moms

Nuvarande överföringsavgift
15,20 öre/kWh exkl. moms
19,00 öre/kWh inkl. moms

Nättariffer, effektkunder se företag

Nya nättariffer 1 mars 2022

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.