Strömavbrott

2021-01-15 10:45

Arbetet slutfört.

2021-01-15 10:00

Strömavbrott i ca en timme på grund av isolatorfel.
Berör Gäbo, Stora Gölhult, Abbarp, Sjöberg, Luktås med omnejd

Strömavbrott Gäbo, Stora Gölhult m.fl.

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.