Ansluta till elnätet

Beställ anslutning genom att kontakta en elinstallatör. Installatören behöver ha en fastighetskarta med fastighetsbeteckning och gärna en situationsplan med förslag på var mätarskåpet ska sitta. Installatören gör sedan en föranmälan till oss.

Helst ska det göras ca sex veckor innan installationen ska påbörjas. Vi kontrollerar att elnätet i området klarar av en nyanslutning. Då skickar vi ett installationsmedgivande till installatören och påbörjar beredning. I tätorter tas anslutningsavgift ut enligt prislistan. Om du ska bygga långt bort från befintligt elnät skickar vi först en offert eftersom anslutningen då kan bli kostsam.

Din markentreprenör gräver och lägger ner kanalisation (kabelrör). Installatören sätter upp fasadmätarskåpet och skickar sedan en färdiganmälan till oss. Vi drar kabel genom röret till fasadmätarskåpet och sätter upp elmätare. Därefter registreras din anslutning hos oss och ni får en bekräftelse.

Anslutningsavgift 2022

Dessa anslutningsavgifter gäller från och med 2022-03-01 och tillsvidare.

Servissäkring (A)Engångsavgift exkl. momsEngångsavgift inkl. moms
16-25 (0-200 m)30 500 kr38 125 kr
16-25 (200-600 m)30 500 kr + 262 kr/m38 125 kr + 327,50 kr/m
16-25 (600 m och 1 200 m)135 300 kr + 640 kr/m169 125 kr + 800 kr/m
16-25 (1 200 m och 1 800 m)519 300 kr + 389 kr/m649 125 kr + 486,25 kr/m
35-63Enligt offert
80-200Enligt offert
Lågspänning effektEnligt offert
Högspänning effektEnligt offert

Anvisat elhandelsföretag

När Habo Kraft AB ansluter en ny kund blir Habo Energi AB automatiskt elleverantör. Kontakta dem för att hitta en avtalsform som passar er. Ni kan när som helst byta elleverantör.

Återanslutning

Om ni vill återansluta en anläggning som har varit frånkopplad från elnätet, rekommenderar vi att ni kontaktar en elinstallatör som kontrollerar din anläggning innan strömmen slås på. Er elinstallatör anmäler därefter återanslutningen till oss. Tänk på att det är fastighetsägaren som har ansvar för att er anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på. Vid återanslutning av en frånkopplad kundanläggning betalar kunden en engångsavgift. 

Kontakta oss om ni har mer frågor angående en elanslutning eller byggel (tillfällig elanslutning).

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Fiberanslutning - företag

HaboNet är stadsnätet som levererar fiberförbindelser till privatpersoner, företag och den offentliga sektorn inom Habo kommun. Vi avtalar direkt med fastighetsägaren och därefter förser vi fastigheten med en fiberanslutning. Med en anslutning till HaboNet beställer du tjänster såsom TV, Internet, och IP-telefoni av bästa kvalité, allt via en och samma fiber. Tekniken är framtidssäkrad och som kund i det öppna nätet får du själv valfriheten att välja tjänster från flera olika tjänsteleverantörer.

Välkommen att kontakta oss om ni är intresserade av en fiberasnlutning från HaboNet.

Företagsanslutning

Anslutningsavgift enligt offert. Avlämning enligt överenskommelse mellan Habo Energi och slutkunden/fastighetsägaren.

Bostadsrättsförening

Aktuell anslutningskostnad för varje huskropp inkl. en lägenhet är 15 000 kr, därefter tillkommer 3 120 kr per tillkommande lägenhet. Kostnaden för att etablera eventuellt invändigt fastighetsnät offereras separat till föreningen och utförs av extern part. Priserna är angivna exklusive moms.

Hyresfastighet

Aktuell anslutningskostnad för varje huskropp inkl. en lägenhet är 15 000 kr, därefter tillkommer 3 120 kr per tillkommande lägenhet. Kostnaden för att etablera eventuellt invändigt fastighetsnät offereras separat till föreningen och utförs av extern part. Priserna är angivna exklusive moms.

Varför ska jag ansluta min fastighet?

Det finns tre starka skäl till varför man ska ansluta sin fastighet till HaboNet.

  1. Valfrihet och öppenhet. Du som ansluts till det öppna nätet kan själv välja vilka tjänsteleverantörer som du vill sluta avtal med och hur länge. HaboNet har flera olika tjänsteleverantörer att välja mellan och i det öppna nätet får du tillgång till hela utbudet till bästa prestanda och pris. Det är enkelt att byta tjänsteleverantör om du inte är nöjd eller vill avsluta ett abonnemang.
  2. Säkerhet och trygghet. En fiberanslutning till HaboNet ger dig prestanda som i princip är obegränsad. Du investerar i en framtidssäker lösning med en hög och utbyggnadsbar kapacitet, leveranssäkerhet och total valfrihet. HaboNet’s kommunägda infrastruktur kommer till nytta både för hushåll och näringslivet.
  3. Ökad effektivitet och nya möjligheter. Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Via HaboNet kan du utveckla dina egna affärsmöjligheter. Kanske har du en tjänst som du vill leverera?
Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Kontakta kundservice

036-860 24 00
info@haboenergi.se

Avtalsvillkor

Våra verksamheter styrs av såväl ellagen, branschens föreskrifter och allmänna avtalsvillkor, samt bolagets särskilda villkor.

Ellagen innehåller en mängd bestämmelser både kring överföring och försäljning av el. Allmänna villkor för el och elnät är utarbetade av och gemensamma för branschen genom organisationen Energiföretagen Sverige. Särskilda villkor och bestämmelser specificerar ytterligare vad som gäller för Habo Energi AB.

Villkor för näringsidkare

Ellagen

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Kontakta kundservice

036-860 24 00
info@haboenergi.se

Bolagsinformation

Tre bolag i samverkan

Habo Energi AB ägs av Habo kommun och därför av kommunens invånare. Styrelserna i bolagen utses av kommunfullmäktige och väljs ett år i taget. Personerna i styrelsen är densamma i alla tre bolagen.

Ledamöterna är följande:
Mats Wärnbring ordförande, Mathias Bransmo vice ordförande, Maria Carlén ledamot, Mikael Axnervik ledamot och Henric Wahlberg ledamot.

Ett lokalt energibolag som ägs till 100% av Habo kommun. Vi bedriver elhandel och producerar och distribuerar fjärrvärme. HaboNet är också en del av Habo Energi.

Fakturaadress:
Habo Energi AB
556215-6421 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

E-postadress för faktura: 5562156421@kollektorinvoice.se

Vi tar helst emot elektroniska fakturor. Våra elektroniska adresser är:

GLN: 7365562156422 

Organisationsnummer: 556215-6421

Postadress: Box 202, 566 24 Habo

Bankgiro: 990-4178

IBAN: SE31 8000 0815 0591 3001 6539
Swift/Bic-code: SWEDSESS

Företaget är ett helägt dotterbolag till Habo Energi AB. Som nätägare ansvarar vi för eldistributionen inom större delen av kommunen.

Fakturaadress:
Habo Kraft AB
556058-9805 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

E-postadress för faktura: 5560589805@kollektorinvoice.se

Vi tar helst emot elektroniska fakturor. Våra elektroniska adresser är:

GLN: 7365560589802

Organisationsnummer: 556058-9805

Postadress: Box 202, 566 24 Habo

Organisationsnummer: 556058-9805

Företaget är också ett dotterbolag till Habo Energi. Vi är ett fastighetsbolag som äger och hyr ut lokaler och bostäder i Habo kommun.

Fakturaadress:
Habo Bostäder AB
556409-5742 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

E-postadress för faktura: 5564095742@kollektorinvoice.se

Vi tar helst emot elektroniska fakturor. Våra elektroniska adresser är:

GLN: 7365564095742

Organisationsnummer: 556409-5742

Postadress: Box 202, 566 24 Habo


Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Dokument

Vår verksamhet styrs av såväl ellagen, branschens allmänna villkor och lokala villkor och bestämmelser.

Ellagen innehåller en mängd bestämmelser både kring överföring och försäljning av el. Allmänna villkor för el och elnät är utarbetade av och gemensamma för branschen genom organisationen Energiföretagen Sverige. Lokala villkor och bestämmelser specificerar ytterligare vad som gäller för Habo Kraft AB och Habo Energi AB.

Villkor för näringsidkare

Årlig rapport

Ellagen

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Kontakta kundservice

036-860 24 00
info@haboenergi.se

Elhandel

På Habo Energi arbetar vi för en hållbar samhällsutveckling. Att arbeta för en hållbar framtid innebär att vi gör vad vi kan för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan samt att vi strävar efter att Habo Kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och arbeta i.

Genom att leverera samhällsnyttiga tjänster som grön el, fjärrvärme och bredband och genom att hålla låga priser hjälper vi näringslivet att frodas. Vår insats skall bidra till regionens utveckling.

Som elkund hos Habo Energi ska ni alltid känna er trygga att ni får ett bra elpris. Vi använder inte tillfälliga lockpriser utan har ett långsiktigt konkurrenskraftigt elpris. För att hitta ett avtal som passar just ert företag är ni välkomna att kontakta oss på
036-860 24 00 eller via mejl på elhandel@haboenergi.se för en offert.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Elmätare

Om elmätaren

Den plats där er elmätare finns, kallas i vår värld för ”Anläggning”. Vi ansvarar för att samla in och mäta hur mycket el våra kunder använder och meddelar förbrukningen till deras elleverantör.

Vi får mätarställningarna automatiskt från de fjärravlästa elmätarna som gör att er faktura alltid baseras på din faktiska elanvändning. För att fjärravläsningen ska fungera måste huvudströmbrytaren vara påslagen. Är huvudströmmen till er fastighet bruten med huvudströmbrytaren eller om huvudsäkringarna är urskruvade kan vi inte få några värden och ni får då en uppskattad faktura från oss.

Er elmätare talar om för oss hur mycket el ni använder i er fastighet. Mätaren läses av automatiskt och detta gör att er faktura baseras på den faktiska elanvändningen.

Så fungerar fjärravläsning

Elmätaren skickar automatiskt mätarställningen till en s.k. koncentrator där mätarställningarna överförs till Habo Kraft. Efter bearbetning (validering) skickas informationen till faktureringssystemet, som skapar er faktura utifrån den faktiska förbrukningen.

Kontroll av elmätare

Mätarna är av hög kvalitet och visar väldigt sällan fel. Om något inte står rätt till med er elmätare bör ni kontakta oss. Vi kan ofta avgöra om något är fel, men ni kan givetvis beställa en mätarkontroll av en opartisk kontrollant eller av oss om du ändå tror något krånglar. Är felet vårt är kontrollen gratis, annars får ni betala kostnaden för kontrollen.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Elnät

Vår verksamhet styrs av såväl ellagen, mätarföreskrifter, branschens allmänna villkor och särskilda villkor och bestämmelser.

Ellagen och mätarföreskrifterna innehåller en mängd bestämmelser både kring överföring och försäljning av el. Allmänna villkor för el och elnät är utarbetade av och gemensamma för branschen genom organisationen Energiföretagen Sverige. Särskilda villkor och bestämmelser specificerar ytterligare vad som gäller för Habo Kraft AB.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.