Vi sänker elpriset från 1 februari

Vi sänker elpriset och inför ett tillägg för miljöprodukt. Patric Jönnervik, du är energichef på Habo Energi, kan du förklara vad det här betyder för våra kunder?
Just nu säljer vi bara el från helt förnybara källor, alltså vindkraft, vattenkraft och solkraft. Från och med 1 februari så kommer vi låta dig som kund välja. Antingen fortsätter du med förnybar el som du har idag. Eller också väljer du vårt nya avtal där vi säljer fossilfri el, vilket innebär att vi även tar med kärnkraft i vår energimix och då sänker vi ditt elpris med 7,5 öre per kilowattimma.

Så jag kan välja på att ha helt förnybar el till samma pris som idag eller att köpa el som även är producerad med kärnkraft och då blir priset 7,5 öre billigare?
Det stämmer. Skillnaden på förnybar el och fossilfri el är just att fossilfri el även inkluderar kärnkraft, det gör inte förnybar el.

Varför blir det billigare om jag köper fossilfri el, med kärnkraft?
Det beror på att vi som energibolag köper ursprungsgarantier som visar var elen är producerad. Ursprungsgarantierna för kärnkraft är billigare än de för sol-,vind- och vattenkraft vilket gör det möjligt för oss att sänka priset.

Vad behöver jag som kund göra nu?
Fossilfritt kommer vara vårt nya standardavtal. Har du rörligt avtal och vill ha standardmixen behöver du inte göra något alls, sänkningen av priset sker automatiskt den 1 februari. Har du fast avtal händer inget med ditt pris förrän avtalet löper ut, då kan du välja vilket avtal du vill ha framöver.

Om jag även framöver vill ha helt förnybar el utan kärnkraft då?
Då behöver du höra av dig till oss så löser vi det! Priset kommer från 1 februari vara priset för standardavtalet plus ett miljötillägg som varierar över tid. För februari är tillägget 7,5 öre/kWh.

Varför gör vi den här ändringen?
Vi vill helt enkelt öka valfriheten för dig som kund att bestämma vilken el du vill köpa.

Se våra aktuella elpriser här

Vi sänker elpriset från 1 februari

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.