Ny ledning till Jönköping säkrar Habos framtida fjärrvärmeutbyggnad

Under 2022 inledde Habo Energi och Jönköping Energi ett arbete med att bygga ihop kommunernas två fjärrvärmesystem och samtidigt göra en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Habo. Onsdagen den 8 november var allt arbete färdigt och systemen kopplades samman.

Sammankopplingen betyder att Habo Energi stänger sina egna pannor och framöver köper varmvatten från Jönköping Energi till sina fjärrvärmekunder i Habo. För Habo, som är en snabbt växande kommun, gör sammankopplingen att vi nu kan erbjuda fjärrvärme till nya delar av kommunen på ett miljövänligt, ekonomiskt och driftsäkert sätt, vilket vi är mycket glada över. Att samarbeta med andra och hitta nya vägar att lösa framtidens energibehov är viktigt både för oss som litet bolag men också för branschen och samhället i stort säger Ulrika Rosander, vd på Habo Energi.

Utöver möjligheten att bygga ut fjärrvärmen i Habo kommer det nya projektet också bidra till en ökad elproduktion i regionen, då kraftvärmeverket på Torsvik genererar el samtidigt som fjärrvärmen produceras.   

De två vanligaste frågorna från våra kunder rör kostnader och driftssäkerhet och den nya lösningen ger förbättringar på båda områdena säger Patric Jönnervik, energichef på Habo Energi. Kraftvärmeverket använder flera olika bränsleslag och är därmed mindre känsligt för prishöjningar på tex flis än vad vi varit med vår panna. Leveransen blir också mindre tekniskt komplicerad då den egentligen bara består av en pumpstation. Vi kommer få samma trygghet som alla andra kunder i Jönköping har.

Ny ledning till Jönköping säkrar Habos framtida fjärrvärmeutbyggnad

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.