Vi sänker våra elnätspriser 1 augusti

Eftersom elpriset har sjunkit mer än vad vi tidigare prognosticerat sänker vi överföringsavgiften från 1 augusti till 31 december. 

Elöverföringsavgiften är den avgift du betalar för transporten av el genom ledningarna till din bostad. Eftersom elpriset pendlat kraftigt under året och inflationen varit oväntat hög har kostnaden för att transportera elen varit hög. Nu när elpriserna sjunker har vi glädjande nog möjlighet att sänka överföringsavgiften för dig som kund.

Sänkning av elnätsavgiften är tillfällig och gäller från 1 augusti till och med 31 december 2023.

– Vad avgiften kommer bli 2024 är det för tidigt att svara på ännu. Vi får fortsätta att följa prisutvecklingen och prissättningen från Vattenfall som är vår leverantör i regionnätet säger Fredrik Ottosson elnätschef på Habo Kraft.

Aktuella elnätspriser konsument

Aktuella elnätspriser företag

Vi sänker våra elnätspriser 1 augusti

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.