Attrahera topptalang: Intervju med Kajsa Albinsson

Foto: Mats Olofsson

Att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna säkra upp både drift, utvecklingen och kundservice är ett prioriterad område för Habo Energi. Vi har träffat Kajsa Albinsson, interim HR-ansvarig på Habo Energi, för att diskutera vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare och de åtgärder har vidtagits för att förbättra attraktionskraften. Här är några insikter från vårt samtal.

Kajsa, kan du dela med dig av dina tankar kring vad det innebär att vara en attraktiv arbetsgivare och varför det är viktigt?

Kajsa Albinsson: Absolut! Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs, känner sig motiverade och engagerade. Det handlar om att erbjuda förmåner och möjligheter som tillgodoser deras behov och önskemål. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan vi locka till oss och behålla toppkvalificerade talanger som kan bidra till företagets framgång.

Vilka steg kan företag ta för att öka sin attraktionskraft som arbetsgivare?

Kajsa Albinsson: Det första steget är att förstå medarbetarnas behov och önskemål. Genom att genomföra undersökningar och ha en öppen dialog med medarbetarna kan vi få värdefulla insikter. Därefter kan vi utveckla och implementera strategier och policys för att tillgodose dessa behov och önskemål. Till exempel kan vi erbjuda flexibla arbetstider som främjar en balans mellan arbete och privatliv. Vi kan även investera i utbildning och utveckling för att ge våra medarbetare möjlighet att växa och utvecklas inom sina roller. Hälsobefrämjande åtgärder som träningspass under arbetstid kan också vara attraktiva förmåner.

Vilka aktiviteter och insatser har ni vidtagit för att förbättra er attraktionskraft på Habo Energi?

Kajsa Albinsson: Vi har genomfört en undersökning med hjälp av &frankly för att få en bättre förståelse för våra medarbetares behov och önskemål. Utifrån resultaten har vi planerat och under våren lanserat en mängd olika aktiviteter och insatser som t ex träningspass som alla kan vara med på under arbetstid en dag i veckan, massage i 30 minuter på arbetstid, inspirationsföreläsningar om kost, träning och hälsa, erfarenhetsutbyte med andra bolag inom branschen och förmånliga elhandelsavtal för våra medarbetare.

Tack så mycket Kajsa för dina insiktsfulla svar! Det är tydligt att ni lägger stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare och att ni aktivt arbetar för att tillgodose era medarbetares behov och önskemål.

Kajsa Albinsson: Tack själv! Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med att göra Habo Energi till en plats där våra medarbetare trivs och kan utvecklas. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en kontinuerlig process, och vi är engagerade i att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar tillväxt och framgång för både medarbetare och företaget.


Foto: Mats Olofsson

Attrahera topptalang: Intervju med Kajsa Albinsson

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.