Nyckelfärdig fordonsladdning i samverkan med Habo kommun

Habo Energi och Habo kommun ingår avtal om tjänsten nyckelfärdig fordonsladdning. Konceptet omfattar i dag 53 ladduttag i kommunen och fler installationer av både publika och icke publika laddstolpar för elfordon är planerade under 2023.

Habo Energi har tillsammans med Habo kommun arbetat fram konceptet nyckelfärdig fordonsladdning. Kommunen jobbar med omställning av den egna fordonsflottan mot hållbara transporter och ska även främja utbyggnaden av den publika fordonsladdningen inom kommunen. Habo Energi erbjuder därför etablering av ny laddinfrastruktur, men även drift, förvaltning och betalsystem över tid.

– ”Vi är glada att få förtroendet och det ligger helt i linje med hur vi som det lokala energibolaget vill bidra i energiomställningen”, säger Patric Jönnervik, Energichef på Habo Energi.

Avtalet som är helt anpassat efter kundens situation och behov syftar ytterst till att skapa enkelhet för slutkunden att ladda sin elbil och på så vis bidra till omställningen från fossilbilar till elbilar.

– ”Samarbetet ger goda förutsättningar för effektiv förvaltningen av befintliga laddstolpar och för en bra planering för det fortsatt utbyggandet”, säger Svante Modén, Teknisk chef på Habo kommun.

Kontaktpersoner

Ulrika Rosander, vd Habo Energi
ulrika.rosander@haboenergi.se  036-860 24 01

Svante Modén, Teknisk chef Habo kommun
svante.moden@habokommun.se  036-442 81 37

Nyckelfärdig fordonsladdning i samverkan med Habo kommun

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.