Information kring elstöd och höga elfakturor

Fakturorna för elförbrukning i december innehåller höga elpriser vilket skapar en stor oro hos många.
Det rörliga snittpriset för december har varit mycket högre än normalt samtidigt som det varit kallt och förbrukning således stigit hos många.

Elpriserna på elmarknaden har haft otroliga svängningar det senaste och kommer troligtvis ha det ett tag framöver. Detta har
många olika faktorer så som avstängda kärnkraftsreaktorer, krig i vårt närområde, väder med mera som vi inte kan påverka. Vill man följa priser och utveckling på elmarknaden kan man göra det via Nord Pool.

På ”Mina sidor” kan man se sin faktura, förbrukning och avtal, tryck här för att komma till ”Mina sidor”.

Nedan har vi samlat information och besvarat de vanligaste frågeställningarna kring detta.

Elprisstöd

Elprisstöd privatpersoner

30 November 2022 hade regeringen pressträff och berättade om det planerade elprisstödet.

  • Utbetalning hanteras per automatik och man behöver inte göra en ansökan.
  • Utbetalningarna hanteras av Försäkringskassan.
  • Elstödet betalas ut till kunder i elområde 3 och 4, Habo tillhör elområde 3 och omfattas således av stödet.
  • Stödet beräknas på förbrukningen som ni som kund har haft mellan perioden Oktober 2021 – September 2022.
  • I elområde 3 blir stödet 50 öre (0,50 kr) per kWh.
  • I elområde 4 blir stödet 79 öre (0,79 kr) per kWh.

Räkna ut ert stöd genom att logga in på ”Mina sidor” – El,  tryck här för att komma till ”Mina sidor”.
Addera förbrukningen från oktober 2021 – september 2022 multiplicera detta med stödet i ert elområde (Habo tillhör elområde 3 = 50 öre/0,5 kr per kWh).

Ex) Förbrukning 5000 kWh x 0,5 kr = 2500 kr i stöd

Elprisstöd för näringsidkare

4 Januari 2023 meddelade Svenska kraftnät att elstöd betalas till näringsidkare och juridiska personer.
Detta med ett tak som bestäms av EU:s statsstödsregler som inte får överstiga 2 miljoner euro (cirka 22 miljoner kronor).

  • Stödet beräknas på förbrukningen som ni som kund har haft mellan perioden oktober 2021 – september 2022.
  • I elområde 3 blir stödet 50 öre (0,50 kr) per kWh.
  • I elområde 4 blir stödet 79 öre (0,79 kr) per kWh.

Läs mer om detta på Svenska kraftnäts webbplats enligt följande länk, tryck här.

Faktura

Ej fått faktura
Fakturan skapades hos oss 2023-01-11, ni bör få den inom kort.
Har ni inte fått fakturan och vill se denna så kan ni gå in på ”Mina sidor”, tryck här för att komma till ”Mina sidor”.

Övrigt

Fel på avläsning

Vi har märkt att man ifrågasätter mätarens avläsning nu när priserna varit dyra och förbrukningen högre i samband med kylan.

På mätarna görs en årlig kontroll där det görs stickprovskontroller enligt Swedac vilket är en föreskrivande myndighet och ansvarar för regler om olika typer av mätinstrument, såsom elmätare. Reglerna är till för att kvalitetssäkra mätvärden och skapa fungerande samhällsfunktioner. Korrekta mätvärden skyddar konsumenten och ger förutsättningar för näringslivet att konkurrera på lika villkor. Genom åren har vi inte påträffat någon mätare som är fel, med andra ord håller mätarna i stort väldigt hög träffsäkerhet. För mer information gällande Swedac, se följande länk: https://www.swedac.se/tjanster/reglerad-matteknik/

Vi rekommenderar att ni ser över inställningarna på uppvärmningssystemet, det är i de flesta fall anledning till hög förbrukning. Känner man som kund att man ändå vill att vi kontrollerar mätaren så kan vi mot kostnad skicka mätaren för kontroll och kalibrering . Vi använder ett oberoende kontrolleringsföretag. Om det visar sig att det inte är något fel på mätaren står man som kund själv för kostnaderna.

För mer information kring elmätare, se länk genom att trycka här.

Avtalsformer Habo Energi erbjuder i dagsläget

Rörligt elpris baseras på vårt inköpspris i medelvärde per månad och följer kursen på elbörsen Nord Pool, vilket betyder att ni som kund följer marknadens medelvärdespris per månad.
Timspot elpris baseras på vårt inköpspris timme/timme och följer kursen på elbörsen Nord Pool, vilket betyder att ni som kund följer marknadens timpris varje dag. Passar er som håller koll och kan styra er förbrukning till den tiden på dygnet då priset är lägre.

Information kring elstöd och höga elfakturor

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.