Fjärrvärmeledning mellan Habo och Bankeryd

Kråkerydsvägen Fanérgatan

Habo Energi, Jönköping Energi och Habo kommun har inlett ett samarbete som innebär att våra två fjärrvärmesystem kommer kopplas ihop mellan Kärnekulla och Bankeryd. Samtidigt sker en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Habo tätort. Satsningen kommer att bli en ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig lösning. I samband med arbetet kommer Habo kommun att förstärka och trygga framtida vattenförsörjning för Habo tätort genom nya vattenledningar.

Läs mer

Fjärrvärmeledning mellan Habo och Bankeryd

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.