EU-finansierade projekt

Habo Energi AB har beviljats projektstöd för byggnation av ett fibernät i Habos sydvästra del. Stödet kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs mer…

EU-finansierade projekt

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.